header kiv
roodlinks home actueel lezingen achtergrond contact roodrechts

 

 

wit midden kiv

 

kunst in verbinding
Domenico di Michelino, Dante met de Divina Commedia, 1465

 

Dante’s Divina Commedia – introductielezing

In 2021 is het 700 jaar geleden dat Dante Alighieri (1265-1321) overleed. Zijn Divina Commedia, kort voor zijn dood voltooid, behoort tot de grootste literaire werken van de Europese cultuur. In honderd canti beschrijft Dante zijn denkbeeldige tocht door hel, vagevuur en hemel. Deze reis leidt uiteindelijk tot de Visio Dei, het zien van God. Elk van de drie rijken bestaat uit tien afdelingen, waarbij de hellekringen het spiegelbeeld vormen van de hemelen van het paradijs. Als begeleiders heeft hij de dichter Vergilius, zijn geliefde Beatrice en tenslotte de mysticus Bernard van Clairvaux.

Vele kunstenaars hebben zich in de loop der eeuwen door het beeldend taalgebruik van de dichter laten inspireren. In de lezing wordt Dante’s reis in beeld gebracht aan de hand van kunstwerken van de 14e eeuw tot nu. U ziet middeleeuwse miniaturen en illustraties van onder anderen Sandro Botticelli, William Blake, Salvador Dali en Juke Hudig.

Tijdens de lezing licht de spreekster een tip van de sluier op en laat zij zien dat het verhaal van Dante meer over ons gaat dan dat we zouden kunnen bevroeden.

De inleiding tot de Divina Commedia kan ook in 2, 3 of 4 keer gegeven worden. Zie hier voor de volledige cursus van 7 keer.

 

 

golf pixels rechts

 

logo kiv
footer blokje kiv

 

Marian van Caspel-van Til

 

Van Meursstraat 54
3532 CK Utrecht

 

030 - 29343 84
06 - 135 125 45

 

www.kunstinverbinding.nl
info@kunstinverbinding.nl