header kiv
roodlinks home actueel lezingen achtergrond contact roodrechts

 

 

wit midden kiv

 

statie 1 kiv

statie 2 kiv

statie 3 kiv

statie 4 kiv

Kruiswegstaties

Op Goede Vrijdag wordt in de rooms-katholieke kerk de kruisweg gelopen langs de kruiswegstaties, die normaliter in het schip van de kerk hangen. De staties zijn (uitbeeldingen van) de plaatsen op Christus’ route door de straten van Jeruzalem waar hij stil zou hebben gehouden op weg naar Golgotha.

Vanaf de 18e eeuw zijn dat er veertien. Afgezet tegen deze oude traditie breng ik enkele moderne staties in beeld, zoals de kruiswegstaties van Albert Servaes, waarvan de ‘rauwheid’ rechtstreeks terug te voeren is op de Eerste Wereldoorlog. Die van Aad de Haas in het oude kerkje van Wahlwiller in Zuid-Limburg, gemaakt net na de Tweede Wereldoorlog, spreken recht tot het hart. Zijn eigen gevoel en ervaring waren bij het maken ervan belangrijker dan het volgen van de traditionele iconografie, wat (later) tot grote problemen leidde.

Wereldberoemd zijn de Stations of the Cross van Barnett Newman: veertien abstracte schilderijen in zwart en wit met als ondertitel Lema sabachthani (“Waarom hebt gij mij verlaten”). De schilderijen onthullen het moment waarop Jezus aan het kruis deze woorden sprak.


 

 

golf pixels rechts

 

logo kiv
footer blokje kiv

 

Marian van Caspel-van Til

 

Van Meursstraat 54
3532 CK Utrecht

 

030 - 29343 84
06 - 135 125 45

 

www.kunstinverbinding.nl
info@kunstinverbinding.nl