header kiv
roodlinks home actueel lezingen achtergrond contact roodrechts

 

 

wit midden kiv

'Mondriaan en Kandinsky'

Twee lezingen-aan-huis van Marian van Caspel
Donderdag 16 en 30 oktober 2014
19.30 tot 21.30 uur
Van Meursstraat 54, Utrecht
(Utrecht-West; goed bereikbaar met de bus, halte Majellapark)
€ 30

Opgeven voor deze lezing: bel: 06 135 125 45
e- mail: info@kunstinverbinding.nl
Graag bij inschrijving het bedrag overmaken naar:
NL07INGB0002671662 ten name van M. van Caspel-van Til

kokoschka Mondriaan en Kandinsky waren twee van de belangrijkste grondleggers van de abstracte kunst aan het begin van de 20e eeuw. Een groter contrast als tussen deze twee kunstenaars is nauwelijks denkbaar: de geometrische schilderijen in primaire kleuren van Mondriaan staan lijnrecht tegenover de kleurrijke, expressieve doeken van Kandinsky. De weg die Mondriaan aflegde naar abstractie loopt via het fauvisme van Matisse en het cubisme van Picasso en Braque. Kandinsky liet zich met name beïnvloeden door Russische volkskunst en muziek.
Voor beiden was de theosofie een belangrijke bron van invloed. Op de tentoonstelling over Rudolf Steiner, die van 13 september tot en met 11 januari plaats vindt in de Kunsthal in Rotterdam, wordt hieraan aandacht geschonken.
KandinskyIn een brief aan Rudolf Steiner, die vanuit de theosofie de antroposofie ontwikkelde, schreef Mondriaan dat het neoplasticisme, waarmee hij zijn abstracte schilderijen aanduidde, in de nabije toekomst de kunst was ‘voor alle ware theosofen en antroposofen’. Tot zijn frustratie kreeg hij nooit antwoord.
Voor Kandinsky stond het onderwerp, de figuratie, steeds meer in de weg. Het ging hem om het uitdrukken van innerlijke dingen en uiteindelijk, net als bij Mondriaan, om het verbeteren van de levens van alle mensen.

 

 

golf pixels rechts

 

logo kiv
footer blokje kiv

 

Marian van Caspel-van Til

 

Van Meursstraat 54
3532 CK Utrecht

 

030 - 29343 84
06 - 135 125 45

 

www.kunstinverbinding.nl
info@kunstinverbinding.nl