header kiv
roodlinks home actueel lezingen achtergrond contact roodrechts

 

 

wit midden kiv

 

Kunst in verbinding De kus

 

Afbeeldingen:
• Rodin, De kus, tegen 1882.
• Odilon Redon, Dante en Beatrice, 1924.
• Mosè Bianchi, Paolo e Francesca, 1877.

Dante’s Divina Commedia

De Divina Commedia (Goddelijke Komedie )van Dante Alighieri (1265-1321) – zo’n 700 jaar geleden geschreven –behoort tot de grootste literaire werken van de Europese cultuur.

In honderd zangen (canti) beschrijft Dante zijn tocht door de hel (Inferno) over de louteringsberg (Purgatorio) naar het paradijs (Paradiso). Als begeleiders heeft hij de dichter Vergilius, zijn geliefde Beatrice, die al op 24-jarige leeftijd overleed, en tenslotte de mysticus Bernard van Clairvaux.

Kunst in verbinding Dante en BeatriceVele kunstenaars hebben zich in de loop der eeuwen door het beeldend taalgebruik van de dichter laten inspireren. In deze lezing, gegeven door kunsthistorica Marian van Caspel, wordt Dante’s reis verbeeld aan de hand van werk van onder anderen Botticelli, Michelangelo, William Blake, Dali, Robert Rauschenberg en Juke Hudig. 

Kunst in verbinding Paolo e FrancescaDe Commedia, zoals het werk oorspronkelijk heette, kent een enorme rijkdom aan personages: meer dan zeshonderd historische en mythologische figuren worden bij naam genoemd. Aan vele van deze personen zitten verhalen vast,  zoals het ontroerende verhaal van de geliefden Francesca en Paolo, tijdgenoten van Dante. In de tweede kring van de hel, die van de wellustigen, worden zij in een razende storm eeuwig door de lucht rondgesleurd. Het beroemde beeld van Rodin, De kus, is op deze geliefden geïnspireerd.

Deze lezing is bedoeld als een kennismaking met de Divina Commedia. Een tipje van de sluier wordt opgelicht: het verhaal van Dante gaat meer over ons dan dat we zouden kunnen bevroeden.

In een vijfdelige cursus over de Divina Commedia komt dit uitgebreider aan de orde.
> zie cursus


 

 

golf pixels rechts

 

logo kiv
footer blokje kiv

 

Marian van Caspel-van Til

 

Van Meursstraat 54
3532 CK Utrecht

 

030 - 29343 84
06 - 135 125 45

 

www.kunstinverbinding.nl
info@kunstinverbinding.nl